İdari İşler Müdürlüğü

İdari İşler Müdürü

İsmail Hakkı OKŞAR

 • hakki.oksar@maltepematas.com
 • 0216 489 10 32 / 33
İsmail Hakkı OKŞAR
 • İlk-orta ve lise tahsilini Ankara’da yaptı.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bir yıl okuduktan sonra, Ankara Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İKTİSAT Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
 • Askerlik görevini 1990-1991 yılları arasında Diyarbakır 7. Kolordu’da Yedek Subay olarak yerine getirdikten sonra sırasıyla,
 • Aras Kargo A.Ş. – Teftiş Kurulu- Müfettiş  ( Ankara /1992-1993)
 • Tepe Grubu – İnsan Kaynakları Departmanı – ( Ankara /1994 )
 • T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı – Sözleşmeli Pers.-Uzman ( İstanbul / 1995-2003 )
 • Aras Holding A.Ş. – Denetim Direktörlüğü – Denetim Uzmanı  ( İstanbul / 2004-2010)
 • Aras Holding / Fillo A.Ş. – Aras Lojistik A.Ş. – Satınalma Müdürü ( İstanbul / 2010-2011)
 • Bay Elektrik San. Tic. Ltd.Şti.- Satış Planlama Müdürü ( İstanbul / 2012)
 • İnabel İş Güvenliği, Belgelendirme, Eğitim Hizmetleri – Genel Koordinatör ( İstanbul 2013)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi -T.B.M.M.- Milletvekili Danışmanı ( 2014-2015 ) görevlerini ifa etti.
 • Mart 2016’da, T.C. Maltepe Belediyesi iştiraki MATAŞ ve MATEĞ A.Ş.’de, Yönetim Kurulu Başkanına bağlı özellikle dış birimlerin idari-operasyonel ve verimlilikleri yönüyle denetlenmesi, makamın talimatıyla talep edilen inceleme raporlarının hazırlanması ve sunulmasında İç Denetçi olarak,
 • Nisan 2018- Eylül 2021 yılları arasında, 696 Sayılı KHK ile işlev ve faaliyet alanı genişleyen yapıda başlangıçta geçiş sürecinin sağlıklı olmasına yönelik olmak üzere ve devamında tüm işleyişin yasal mevzuata uygun  hale getirilmesi, iç yönetmeliklerin hazırlanması, yerinde haberli-habersiz denetimlerle eksik-aksak hususların tespiti, alınacak tedbirlerin sahiplendirilmesi esaslı süreçlerin periyodik takibi, kontrolü ve üst yönetime raporlanması yönüyle MATAŞ GRUP “Denetim Müdürü” olarak görev yapmıştır.
 • Ekim 2021’de, eş zamanlı vekaleten yürüttüğü Yazı İşleri Müdürlüğüne,
 • Aralık 2023’de bu görev uhdesinde kalmak üzere, Hasar ve Zarar Tespit Kurulu Başkanlığı ile birlikte İdari İşler Müdürü olarak atandı ve halen bu görevi icra etmektedir.